ราคากลางโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการเพื่อรองรับการบูรณาการ ฐานข้อมูลประชาชน

วันที่ประกาศ: 
8 กุมภาพันธ์ 2017
ราคากลางโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการเพื่อรองรับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง