ราคากลางโครงการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์บนผ้าร่มพร้อมข้อความและกล่อง และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนแก้ว

วันที่ประกาศ: 
24 กุมภาพันธ์ 2016
ราคากลางโครงการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์บนผ้าร่มพร้อมข้อความและกล่อง และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนแก้ว
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง