ราคากลางโครงการจ้างจัดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ หยุดตาย หยุดความพิการ”

วันที่ประกาศ: 
7 เมษายน 2016
ราคากลางโครงการจ้างจัดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย  เมาไม่ขับ หยุดตาย  หยุดความพิการ”
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง