ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 8 เครื่อง

วันที่ประกาศ: 
11 ตุลาคม 2017
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 8 เครื่อง
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง