ราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

วันที่ประกาศ: 
11 ตุลาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง