ราคากลางจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 2 คัน

วันที่ประกาศ: 
18 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง