ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการรับรองมาตรฐานฯ หนังสือแผนการพัฒนาศักยภาพองค์กรฯ และจ้างทำใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการพร้อมปกผ้าไหม

วันที่ประกาศ: 
10 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง