ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ภารกิจ พก.

วันที่ประกาศ: 
22 กันยายน 2017
ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ภารกิจ พก.
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง