ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงาน 20 ปี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
15 กุมภาพันธ์ 2017
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงาน 20 ปี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ประเภทราคากลาง: