ราคากลางจ้างทำบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
24 กรกฎาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง