ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม อาคาร 60 ปี ชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์ พร้อมปรับปรุงห้องประชุม

วันที่ประกาศ: 
28 กันยายน 2018
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: