ราคากลางการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงาน ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ: 
19 พฤษภาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: