ราคากลางการจ้างผลิตสื่อและเผยเเพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในประเทศอาเซียน

วันที่ประกาศ: 
17 พฤศจิกายน 2017
ราคากลางการจ้างผลิตสื่อและเผยเเพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในประเทศอาเซียน 
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง