ประชาสัมพันธ์ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการรับสิทธิเข้ามาใช้พื้นที่จัดจำหน่ายหรือบริการ ณ บริเวณสโมสรพลังงานแห่งชาติ

วันที่ประกาศ: 
22 กุมภาพันธ์ 2019
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประชาสัมพันธ์ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการรับสิทธิเข้ามาใช้พื้นที่จัดจำหน่ายหรือบริการ ณ บริเวณสโมสรพลังงานแห่งชาติ เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่างๆ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล , ขนม หรือสินค้าอื่นๆ
หมวดหมู่: 
ทั่วไป