ประชาสัมพันธ์พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการสำหรับคนพิการ ตามมาตรา 35ฯ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วันที่ประกาศ: 
18 ตุลาคม 2018
ประชาสัมพันธ์พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการสำหรับคนพิการ ตามมาตรา 35 ฯ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถานรายละเอียดได้ที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร 02-716-4000 ต่อ 2371 รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/file/d/1cr_pSsaHnQiByRxVK8Z3JpPbaJ4HfiDY/view
หมวดหมู่: 
ทั่วไป