ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้าง และข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างจัดงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๘

วันที่ประกาศ: 
6 มิถุนายน 2018
หมวดหมู่: 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พก.