ราคากลางการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,259,500 บาท

วันที่ประกาศ: 
28 ธันวาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง