ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

วันที่ประกาศ: 
13 ธันวาคม 2016
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ๊ ปีะจำปีงบประมาณ 2560
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง