ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 10 รายการ

วันที่ประกาศ: 
9 เมษายน 2018
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 10 รายการ
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง