ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ: 
26 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (คนพิการ)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)