ประกาศ รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ประกาศ: 
18 ตุลาคม 2018
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 โดยขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมายังกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/file/d/19otErqiaQ7t4qQGJjiPNBhyg8ITQQhtm/view
หมวดหมู่: 
ทั่วไป