ประกาศ ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม อาคาร ๖๐ ปี ชั้น ๓ กรมประชาสงเคราะห์ พร้อมปรับปรุงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ประกาศ: 
25 กุมภาพันธ์ 2019
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง