ประกาศ ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซม แก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 
18 มกราคม 2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซม แก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: