ประกาศ พก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันที่ประกาศ: 
20 ตุลาคม 2014
ประกาศ พก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรระนะ ครั้งที่ 1
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารกองทุนฯ