ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และแผนที่เกี่ยวข้อง สู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะ

วันที่ประกาศ: 
14 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และแผนที่เกี่ยวข้อง สู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะ
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: