ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

วันที่ประกาศ: 
4 มกราคม 2018
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
แหล่งที่มา: 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง