ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ประกาศ: 
27 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การให้คะแนนและแบบเสนอประวัติและผลงาน ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
หมวดหมู่: 
ทั่วไป