ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ: 
14 กันยายน 2017
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง