ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

วันที่ประกาศ: 
19 ธันวาคม 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง