ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง)

วันที่ประกาศ: 
15 ธันวาคม 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภพ (ส่วนกลาง)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง