ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

วันที่ประกาศ: 
13 ธันวาคม 2016
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง