ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

วันที่ประกาศ: 
28 พฤศจิกายน 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง