ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559

วันที่ประกาศ: 
17 พฤศจิกายน 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพขัอมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง