ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการ จำนวน 84 คัน

วันที่ประกาศ: 
16 พฤศจิกายน 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการ จำนวน 84 คัน
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง