ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาสรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559

วันที่ประกาศ: 
15 พฤศจิกายน 2016


ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559

หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง