ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวันและเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมมรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ประกาศ: 
6 ตุลาคม 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กำหนดวันและเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมมรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2559
หมวดหมู่: 
สมัครงาน