ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ครั้งที่ 2) ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

วันที่ประกาศ: 
25 พฤศจิกายน 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ครั้งที่ 2) ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพประกอบ: 
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400