ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ประกาศ: 
23 พฤศจิกายน 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง