ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ประกาศ: 
5 มกราคม 2018
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง