ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนา 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ประกาศ: 
12 ธันวาคม 2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนา 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: