ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จำนวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

วันที่ประกาศ: 
4 ตุลาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จำนวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: