ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชึวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2556 ของ พก.

วันที่ประกาศ: 
4 กุมภาพันธ์ 2014
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชึวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2556 ของ พก.
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง