ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันที่ประกาศ: 
30 ธันวาคม 2014

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1   ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  และพนักงานขับรถยนต์

หมวดหมู่: 
สมัครงาน