ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์

วันที่ประกาศ: 
12 ธันวาคม 2014
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ