ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องรายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2557 ระยะที่ 1

วันที่ประกาศ: 
2 เมษายน 2014
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ