ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ล่ามภาษามือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฯลฯ

วันที่ประกาศ: 
2 ตุลาคม 2014
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ล่ามภาษามือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดตามไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-3543810 หรือ 02-3543388 ต่อ 143 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ