ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ประกาศ: 
14 มกราคม 2014
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
แหล่งที่มา: 
ฝ่ายพัสดุ กองกลาง