ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)

วันที่ประกาศ: 
4 พฤษภาคม 2017
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: