ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

วันที่ประกาศ: 
1 พฤศจิกายน 2016
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2559  สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดที่ www.krisdika.go.th
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ภาพประกอบ: 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป