ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ: 
23 พฤศจิกายน 2017
ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)
จำนวน 3 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,400 บาท
3. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ภาพประกอบ: 
ประกาศ แผ่นที่ 1
ประกาศ แผ่นที่ 2
ประกาศ แผ่นที่ 3
ประกาศ แผ่นที่ 4